Προσωρινή διακοπή υπηρεσίας «Μεταφορά καταβολών από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ»

Στο πλαίσιο βελτίωσης και αναβάθμισης των υποδομών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, το ΤΕΚΑ προχωρά σε προγραμματισμένη επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων της εφαρμογής.

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος από Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 έως και Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου και ώρα 08:00. Κατά το προαναφερθέν διάστημα, δεν θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία «Μεταφορά καταβολών από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ». 

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι εν λόγω εργασίες να ολοκληρωθούν εντός του ορισμένου πλαισίου για ελαχιστοποίηση της όποιας επίπτωσης από τη μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας.