Επικοινωνία

Γραμμή Εξυπηρέτησης 1555 

Μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την επικουρική ασφάλιση στο ΤΕΚΑ από το τηλεφωνικό κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555.

Εναλλακτικά μπορείτε να απευθύνετε το ερώτημά σας μέσω mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@teka.gov.gr.

 

Απευθυνθείτε στον e-ΕΦΚΑ αν θέλετε:

 • να κάνετε κάποια αλλαγή στο μητρώο (π.χ. νέα διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, τραπεζικό λογαριασμό)
 • να δηλώσετε ή να αλλάξετε ασφαλιστική κατηγορία για την επικουρική σας
 • να κάνετε έναρξη / διακοπή / απογραφή 
 • να διευθετήσετε θέματα σχετικά με το ύψος των εισφορών ή άλλα στοιχεία που αφορούν τα ειδοποιητήρια πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΤΕΚΑ
 • να διευθετήσετε θέματα σχετικά με το ύψος των καταβλητέων εισφορών, του χρόνου ασφάλισης και λοιπών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ΑΠΔ που υποβάλλει ένας ή περισσότεροι εργοδότες σας

Απευθυνθείτε στο ΤΕΚΑ αν θέλετε:

 • να ζητήσετε διευκρινίσεις για την υπαγωγή σας στο ΤΕΚΑ ή στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ
 • να διευθετήσετε θέματα σχετικά με τις ταμειακές καταβολές που έχετε κάνει ή έχει κάνει ο εργοδότης σας για λογαριασμό σας
 • να διευθετήσετε θέματα ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το ΤΕΚΑ
 • να επιλέξετε ένα διαφορετικό συνταξιοδοτικό προϊόν για την επένδυση των εισφορών σας
 • να ζητήσετε πληροφορίες / διευκρινίσεις για τις επενδύσεις των εισφορών σας 
 • να ρωτήσετε για θέματα θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος
 • να αιτηθείτε παροχή σύνταξης
 • να διευθετήσετε θέματα σχετικά με τη σύνταξή σας

Έδρα ΤΕΚΑ

Το Ταμείο στεγάζεται στην οδό Αμερικής 9. Στην έδρα του ΤΕΚΑ δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές με το κοινό, όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται αποκλειστικά ψηφιακά.