Εργοδότες

Το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης είναι υπεύθυνο για την επικουρική ασφάλιση των εργαζομένων που θα ασφαλιστούν για πρώτη φορά από την 1η Ιανουαρίου 2022 και εφεξής.

Από τον Ιανουάριο 2023, το ΤΕΚΑ θα υποδεχτεί και κάτω των 35 ετών ήδη εργαζόμενους και εργαζόμενες, που θα το επιλέξουν ως φορέα της επικουρικής τους ασφάλισης.

Στο ΤΕΚΑ, επιδιώκουμε η συνεργασία μας με όλους τους εργοδότες της χώρας να βασίζεται στη συνέπεια και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, να διακρίνεται για τον επαγγελματισμό, τη διαφάνεια, την υψηλή ποιότητα δημοσίων υπηρεσιών και την ελάχιστη διοικητική επιβάρυνση για εργοδότες και εταιρικά λογιστήρια. Το ύψος των εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ παραμένει ίδιο, υποβάλλονται με διακριτό τρόπο και εξοφλούνται μέσω διακριτής ταυτότητας πληρωμής. Το προσεχές διάστημα θα γνωστοποιηθεί η ακριβής διαδικασία καταβολής εισφορών μέσα από επαγγελματικούς κόμβους ενημέρωσης.