Νέοι Ασφαλισμένοι Μη Μισθωτοί

Ασφάλιση

 • Υπάγομαι στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ;

  Εάν είστε μη μισθωτός /ή με υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης και ξεκινήσατε να εργάζεστε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 1.1.2022, ή έχετε γεννηθεί μετά την 1.1.2004, τότε υπάγεστε στο ΤΕΚΑ για την επικουρική σας ασφάλιση. Εάν ξεκινήσατε να εργάζεστε έως 31.12.2021 και έχετε γεννηθεί εως 31.12.2003, υπάγεστε στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.   

  Οι μη μισθωτοί που έχουν υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση είναι οι: αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας σύνταξης του π. ΤΣΜΕΔΕ (μηχανικοί και εργολήπτες δημοσίων έργων), καθώς και ορισμένες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών (αρτοποιοί, πρατηριούχοι υγρών καυσίμων, ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων που ασκούν διδακτικά καθήκοντα, πτυχιούχοι χημικοί και χημικοί μηχανικοί, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα που έχει σχέση με την επιστήμη τους).

  Αναλυτικά, μπορείτε να δείτε όλα τα υπαγόμενα πρόσωπα εδώ.

  Επιπλέον, από 1.1.2023 έως 31.12.2024, εάν είστε ήδη ασφαλισμένος/η στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και γεννημένος/η από 1.1.1987 και μετά, θα έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε ταμείο επικουρικής ασφάλισης και να μεταβείτε στο ΤΕΚΑ.

  Εάν δεν έχετε υποχρέωση υπαγωγής, μπορείτε προαιρετικά να προσθέσετε τον κλάδο της επικουρικής και να υπαχθείτε στο ΤΕΚΑ, χωρίς χρονικό περιορισμό, εφόσον έχετε γεννηθεί από 1.1.1987 και μετά. 

 • Έχω εργαστεί στο εξωτερικό. Υπάγομαι στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ;
 • Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης, έχω ασφαλιστεί για τον κίνδυνο του εργατικού ατυχήματος 1% πριν την 1.1.2022. Υπάγομαι στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ;

  Στην περίπτωση αυτή υπάγεστε στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ, θεωρείστε δηλαδή νεοεισερχόμενος στην αγορά εργασίας, καθώς δεν έχετε ασφαλιστεί έως 31.12.2021 στον κλάδο σύνταξης.

 • Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ;

  Για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ δεν απαιτείται να ακολουθήσετε ξεχωριστή, νέα διαδικασία. Αρκούν ο διαδικασίες για την έναρξη της ασφάλισης και την εγγραφή στα Μητρώα ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ. 

 • Τι είναι οι ασφαλιστικές κατηγορίες;

  Εάν είστε μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, έμμισθοι δικηγόροι ή μισθωτοί μηχανικοί, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών ασφαλιστικών κατηγοριών, οι οποίες αντιστοιχούν σε διαφορετικά ποσά μηνιαίας καταβολής στους διάφορους κλάδους ασφάλισης.

  Με αυτόν τον τρόπο, παρέχεται η ευελιξία στους ασφαλισμένους να ρυθμίζουν το ύψος των εισφορών που αποδίδουν και ειδικότερα των εισφορών στους κλάδους σύνταξης ανάλογα με τα εισοδήματά τους, έτσι ώστε να μην εισφέρουν δυσανάλογα πολλά όταν έχουν λίγα εισοδήματα, αλλά και να μπορούν να αποταμιεύουν περισσότερα όταν έχουν ικανοποιητικά εισοδήματα.

  Η κατάταξη σε μία από τις ασφαλιστικές κατηγορίες είναι υποχρεωτική και γίνεται με ελεύθερη επιλογή μετά από υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στον e-ΕΦΚΑ .

  Επισημαίνεται πως η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ανεξάρτητη για κάθε κλάδο ασφάλισης.

  Το δικαίωμα επιλογής ασκείται από υποχρεωτικά και προαιρετικά ασφαλισμένους και η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας ανανεώνεται ετησίως.

  Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική σελίδα του e-ΕΦΚΑ .

 • Ποια ασφαλιστική κατηγορία να επιλέξω;

  Το ύψος των εισφορών καθορίζει και το ύψος της μελλοντικής σύνταξης. Εάν έχετε χαμηλό εισόδημα πιθανότατα σας εξυπηρετεί καλύτερα η επιλογή χαμηλότερης κατηγορίας. Όσο αυξάνεται το εισόδημα σας όμως, είναι πιο φρόνιμη η επιλογή υψηλότερης κατηγορίας, προκειμένου να προκύψει σταδιακά υψηλότερο κεφάλαιο και κατά συνέπεια υψηλότερη σύνταξη. 

  Όσες περισσότερες εισφορές καταβάλλετε τόσο υψηλότερες παροχές λαμβάνετε κατά τη συνταξιοδότηση.

 • Είμαι μηχανικός εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ ή δικηγόρος εγγεγραμμένος στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. Πρέπει να πληρώνω εισφορές στο ΤΕΚΑ;

  Όχι απαραίτητα. Η υπαγωγή στην ασφάλιση έχει αποσυνδεθεί από την ιδιότητα και πλέον βασικό στοιχείο της υπαγωγής στην ασφάλιση είναι η έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας στη ΔΟΥ.

 • Πώς γίνεται η μεταβολή στοιχείων επικοινωνίας στο Μητρώο του ΤΕΚΑ;

  Το TEKA αντλεί τα στοιχεία του μητρώου των ασφαλισμένων του από τον e-ΕΦΚΑ. Συνεπώς, για να αλλάξετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας πρέπει να απευθυνθείτε είτε στο Τμήμα Μητρώου σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα e-ΕΦΚΑ είτε διαδικτυακά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

  Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη μεταβολή στοιχείων επικοινωνίας στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ, μπορείτε να βρείτε εδώ.

 • Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω σε περίπτωση λάθους της ένδειξης «Νέο/Παλιό Επικουρικό» στη Βεβαίωση Απογραφής ή στην εφαρμογή επαλήθευσης υπαγωγής στο ΤΕΚΑ;

  Στις περιπτώσεις αμφισβήτησης του χαρακτηρισμού Νέο Επικουρικό (ΤΕΚΑ) ή Παλιό Επικουρικό (e-ΕΦΚΑ), θα πρέπει να απευθύνεστε στην πλησιέστερη Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ, στο τμήμα Μητρώου και Ασφαλιστικού Βίου, με όλα τα ασφαλιστικά σας στοιχεία, προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος και να πραγματοποιηθεί, όπου απαιτείται, η αλλαγή του χαρακτηρισμού.

 • Τι ισχύει εάν είμαι ήδη ασφαλισμένος στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ κι έχω γεννηθεί από 1.1.1987 και μετά;

  Από 1.1.2023 έως 31.12.2023, εφόσον είστε ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικήςτου e-ΕΦΚΑ και έχετε γεννηθεί από 1.1.1987 και μετά, μπορείτε να επιλέξετε αλλαγή ταμείου επικουρικής ασφάλισης και να μεταβείτε στο ΤΕΚΑ.
  Σε αυτήν την περίπτωση, για την παροχή σύνταξης, συνυπολογίζονται ο χρόνος ασφάλισης που έχετε διανύσει στο ΤΕΚΑ και ο χρόνος ασφάλισης που έχετε προηγουμένως διανύσει σε άλλους φορείς επικουρικής ασφάλισης.

 • Τι ισχύει εάν είμαι ήδη ασφαλισμένος στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ κι έχω γεννηθεί πριν από την 1.1.1987;

  Σε αυτή την περίπτωση δεν αλλάζει τίποτα. Θα συνταξιοδοτηθείτε με το ισχύον σύστημα και η σύνταξή σας θα υπολογιστεί με βάση τους σημερινούς κανόνες.

 • Έχω ενταχθεί προαιρετικά στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ και παράλληλα υπάγομαι στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 Ν. 4387/2016. Πώς καταβάλλονται οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ;

  Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016 που αφορούν τις εισφορές μισθωτών και εργοδοτών, με κατανομή του ποσοστού εισφοράς μεταξύ εργοδότη και ασφαλισμένου. Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ της επικουρικής ασφάλισης, ο εργοδότης παρακρατά από τις μεικτές αποδοχές σας τις εργατικές εισφορές (3%) που σας αναλογούν και τις αποδίδει στο ΤΕΚΑ μαζί με τις δικές του εργοδοτικές εισφορές (3%).

Εισφορές

 • Τι ύψος εισφορών ασφάλισης πληρώνω στο ΤΕΚΑ;

  Το ύψος των εισφορών για το νέο επικουρικό σύστημα ασφάλισης παραμένει ως έχει. Δηλαδή, καταβάλλετε τις ίδιες εισφορές για την επικουρική ασφάλισή είτε υπάγεστε στον e-ΕΦΚΑ είτε στο ΤΕΚΑ.

  Οι μηνιαίες εισφορές σας καθορίζονται από την ασφαλιστική κατηγορία που έχετε επιλέξει. 

  Ασφαλιστική

  κατηγορία

  Μηνιαία εισφορά

  επικουρικής ασφάλισης

  από 1.1.2024

  44,24€

  53,32€

  63,53€

 • Πώς πληρώνω τις εισφορές μου στο ΤΕΚΑ;

  Κάθε μήνα εκδίδεται και αναρτάται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ διακριτό ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΤΕΚΑ.

  Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή του ειδοποιητηρίου σε όλες τις τράπεζες μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολή πληρωμής ή με άμεση χρέωση λογαριασμού (πάγια εντολή), χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα από κάθε Τραπεζικό Ίδρυμα μέσα (web banking, mobile banking, ταμείο κ.ά.). Στο ειδοποιητήριο βρίσκετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση της συναλλαγής (ποσό, κωδικός εντολής πληρωμής/πάγιας εντολής).

  Επισημαίνεται πως η εξόφληση των εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ πραγματοποιείται με τη χρήση διακριτού RF (RF ΤΕΚΑ), διαφορετικού από τον RF e-ΕΦΚΑ.

  Για χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, χρειάζεστε τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet και τον ΑΜΚΑ σας.

 • Τι εισφορές πληρώνω στην κοινωνική ασφάλιση;

  Ως μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, πληρώνετε σταθερά ποσά μηνιαίως ανά κλάδο ασφάλισης, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία κατατάσσεστε.

  Οι υποχρεωτικοί κλάδοι ασφάλισης για όλους τους μη μισθωτούς είναι ο κλάδος κύριας σύνταξης, ο κλάδος υγείας καθώς και οι εισφορές υπέρ του ειδικού λογαριασμού ανεργίας του ΟΑΕΔ.

  Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες μη μισθωτών, με μεγαλύτερες εξ αυτών τους δικηγόρους και τους μηχανικούς, οι οποίοι υποχρεούνται επιπλέον στην απόδοση εισφορών για τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών.

  Τέλος, άλλες επαγγελματικές ομάδες, όπως π.χ. οι υγειονομικοί, υποχρεούνται στην απόδοση εισφορών μόνο για τον κλάδο εφάπαξ παροχών.

  Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική σελίδα του e-ΕΦΚΑ.

 • Πώς επιλέγω ασφαλιστική κατηγορία εισφορών επικουρικής;

  Εφόσον έχετε υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής, μπορείτε κατά την έναρξη της ασφάλισής σας, να επιλέξετε ελεύθερα την κατάταξή σας σε μία από τις τρεις (3) διαθέσιμες ασφαλιστικές κατηγορίες επικουρικής ασφάλισης.

  Στη συνεχεία, σας παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας (ανώτερης ή κατώτερης) σε ετήσια βάση με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.

  Μπορείτε να υποβάλλετε τη σχετική αίτηση εντός του έτους, με ενεργοποίηση ωστόσο την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Όταν δεν υποβάλλετε αίτηση, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους.

   

 • Ποια είναι η προθεσμία εμπρόθεσμης καταβολής;

  Για να θεωρείται εμπρόθεσμη η πληρωμή των ασφαλιστικών σας εισφορών, πρέπει να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της απασχόλησης. Για παράδειγμα, οι ασφαλιστικές εισφορές του Φεβρουαρίου 2022 πρέπει να καταβληθούν μέχρι την 31η Μαρτίου 2022.

  Προσοχή! Η μη εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών επισύρει επιβάρυνση με πρόσθετα τέλη, από την επόμενη ημέρα της λήξης προθεσμίας καταβολής τους.

 • Πώς μπορώ να πάρω Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας;

  Το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας είναι ένα, ενιαίο και χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ. Προκειμένου να σας χορηγηθεί ασφαλιστική ενημερότητα πρέπει να έχετε εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλές σας προς το ΤΕΚΑ και να έχετε τακτοποιήσει/ρυθμίσει τις οφειλές σας προς τον e-ΕΦΚΑ.

 • Είμαι δικηγόρος, τα γραμμάτια προείσπραξης συμψηφίζονται με τις εισφορές μου;

  Τα ποσά που καταβάλλονται μέσω γραμματίων προείσπραξης δεν συμψηφίζονται με τις ασφαλιστικές εισφορές του ΤΕΚΑ.  

 • Γιατί δεν συμψηφίζονται τα γραμμάτια προείσπραξης με τις εισφορές του ΤΕΚΑ;

  Οι εισφορές που καταβάλλουν οι δικηγόροι στο ΤΕΚΑ έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που δεν συναντάται στις υπόλοιπες εισφορές που καταβάλλονται υπέρ e-ΕΦΚΑ. Η καταβολή τους συναρτάται με άμεση ταμειακή κίνηση πίστωσης του ατομικού λογαριασμού τους. Εάν δεν καταβληθούν οι εισφορές, δεν πιστώνεται ο ατομικός τους λογαριασμός και δεν μπορεί να πιστωθεί ο ατομικός τους λογαριασμός χωρίς ταμειακή κίνηση εξόφλησης των εισφορών. Για αυτό δεν δύναται να υπάρξει εξόφληση μέσω λογιστικού συμψηφισμού έναντι των γραμματίων προείσπραξης.

Προαιρετική υπαγωγή στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ

 • Πώς μπορώ να υπαχθώ προαιρετικά στο ΤΕΚΑ;

  Έχουν αναπτυχθεί δύο πλατφόρμες, στις οποίες οι εργαζόμενοι, ανάλογα με το καθεστώς της υφιστάμενης ασφάλισής τους και εφόσον πληρούν το ηλικιακό κριτήριο, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την προαιρετική υπαγωγή τους στο ΤΕΚΑ:

  Πλατφόρμα 1 |  Μετάβαση στο ΤΕΚΑ από την επικουρική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, η οποία απευθύνεται σε όσους ήδη εργάζονται και είναι ασφαλισμένοι, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, στην επικουρική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ. Η ηλεκτρονική υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη έως 31.12.2024.

  Πλατφόρμα 2 |  Προαιρετική υπαγωγή στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ, η οποία απευθύνεται σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους (αυτοαπασχολούμενους υγειονομικούς, αγρότες, ελευθέρους επαγγελματίες) που δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο  της επικουρικής. Για τη συγκεκριμένη υπηρεσία δεν υφίσταται χρονικός περιορισμός.

 • Ποιοι μπορούν να κάνουν χρήση της πλατφόρμας «Προαιρετική υπαγωγή στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ»;

  Οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που θα κάνουν χρήση της υπηρεσίας πρέπει να πληρούν και τα δύο ακόλουθα κριτήρια:

  α. Να είναι γεννημένοι από 1.1.1987.

  β. Να μην έχουν υποχρέωση υπαγωγής σε κλάδο επικουρικής ασφάλισης.

 • Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Προαιρετική υπαγωγή στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ»;

  Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση be.teka.gov.gr. Εναλλακτικά από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΚΑ ή του Gov.gr.

  Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με χρήση των κωδικών TAXISnet και συμπλήρωση του ΑΜΚΑ.

 • Τι γίνεται εάν διακοπεί η κύρια ασφάλισή μου στον e-ΕΦΚΑ;

  Διακοπή της κύριας ασφάλισης συνεπάγεται αυτομάτως και διακοπή της επικουρικής ασφάλισης στο ΤΕΚΑ. Εφόσον προβείτε σε επανεγγραφή στον e-ΕΦΚΑ, θα πρέπει να υποβάλετε εκ νέου αίτηση για την υπαγωγή σας στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ.

 • Πότε ξεκινά η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ;
  Η υπαγωγή στο ΤΕΚΑ ξεκινά την πρώτη του μήνα υποβολής της αίτησης. Δηλαδή, π.χ. εάν υποβάλετε αίτηση υπαγωγής 24/10, η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης είναι 1/10.
 • Τι συνεπάγεται η προαιρετική υπαγωγή στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ;

  Η έγκριση της αίτησης συνεπάγεται την υπαγωγή σας για τον κλάδο της επικουρικής στο ΤΕΚΑ και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών. Μέσω της πλατφόρμας 2 επιλέγετε ασφαλιστική κατηγορία, με δυνατότητα ανανέωσης ετησίως, όπως ισχύει και στην κύρια ασφάλιση.

  Έναντι των εισφορών επικουρικής ασφάλισης που θα καταβάλλετε, θα λάβετε κατά τη συνταξιοδότησή σας, επικουρική σύνταξη από το ΤΕΚΑ, σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλισης που διέπουν το Ταμείο. Το ύψος των εισφορών που επιλέγετε καθορίζει και το τελικό ποσό της σύνταξης που θα προκύψει.

 • Πώς μπορώ να διακόψω την επικουρική μου ασφάλιση στο ΤΕΚΑ ;

  Η ασφάλιση στο ΤΕΚΑ διακόπτεται μόνο με τη διακοπή της κύριας ασφάλισης.

 • Έχω ενταχθεί προαιρετικά στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ και παράλληλα υπάγομαι στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 Ν. 4387/2016. Πώς καταβάλλονται οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ;

  Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016 που αφορούν τις εισφορές μισθωτών και εργοδοτών, με κατανομή του ποσοστού εισφοράς μεταξύ εργοδότη και ασφαλισμένου. Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ της επικουρικής ασφάλισης, ο εργοδότης παρακρατά από τις μεικτές αποδοχές σας τις εργατικές εισφορές (3%) που σας αναλογούν και τις αποδίδει στο ΤΕΚΑ μαζί με τις δικές του εργοδοτικές εισφορές (3%).

Ατομικός Λογαριασμός - myTEKA

 • Τι είναι το myTEKA;

  Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξατομικευμένης πληροφόρησης myTEKA αποτελεί τον κεντρικό κόμβο ενημέρωσης των ασφαλισμένων σχετικά με τον ατομικό τους λογαριασμό και εμπλουτίζεται σταδιακά, ακολουθώντας τις περιόδους ανάπτυξης της επενδυτικής λειτουργίας του Ταμείου.

  Το myTΕΚΑ είναι για τους πολίτες ένα εργαλείο ενημέρωσης και ταυτόχρονα αξιολόγησης και ελέγχου, το οποίο προσφέρει με απόλυτη διαφάνεια εποπτεία της μελλοντικής τους σύνταξης, διασφαλίζοντας τα οφέλη των ασφαλισμένων και τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος.

 • Έχω πρόσβαση στην εφαρμογή myTEKA;

  Το myTΕΚΑ απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους υπάγονται στο ΤΕΚΑ.

  Οι ασφαλισμένοι στο ΤΕΚΑ είναι:

  • οι γεννημένοι από 1.1.2004 και εφεξής·
  • οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας από 1.1.2022 και εφεξής·
  • όσοι προαιρετικά επιλέγουν να ενταχθούν στο ΤΕΚΑ από 1.1.2023 και εφεξής.

  Εάν δεν είστε βέβαιος ότι υπάγεστε στο ΤΕΚΑ, μπορείτε να απευθύνετε σχετικό ερώτημα στον εργοδότη σας ή/και να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια υπαγωγής εδώ.

 • Ποιες πληροφορίες μπορώ να βρω στο myTEKA;

  Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myΤΕΚΑ, οι ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί στο ΤΕΚΑ ενημερώνονται για:

  • Το ΤΕΚΑ με μια ματιά
  • Το σύνολο των εισφορών που έχουν καταβληθεί από τους ίδιους ή/και τον εργοδότη τους
  • Το ιστορικό των εισφορών του
  • Την κίνηση του ατομικού τους λογαριασμού
  • Τις αποδόσεις των επενδύσεών τους
  • Συχνές ερωτήσεις που προκύπτουν
  • Τρόπους επικοινωνίας με το Ταμείο
 • Πώς υπολογίζονται οι εισφορές που βλέπω στο myTEKA;

  Εάν είστε μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, βλέπετε τις εισφορές που καταβάλλετε οι ίδιοι για τον εαυτό σας. Σε αυτή την περίπτωση, οι εισφορές του εργοδότη εμφανίζονται μηδενικές.

 • Υπάρχει χρονική υστέρηση μεταξύ της καταβολής των εισφορών και της εμφάνισής τους στο myTEKA;

  Οι καταβληθείσες εισφορές αποτυπώνονται στο myTEKA ανά μισθολογική περίοδο και ανά εργοδότη με μια χρονική υστέρηση δύο (2) μηνών μεταξύ καταβολής και εμφάνισης. Αυτό οφείλεται στη διαδικασία δήλωσης, εξόφλησης και εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών. Οι εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ συλλέγονται από τον e-ΕΦΚΑ και αποδίδονται κατόπιν ελέγχου στο ΤΕΚΑ, προκειμένου να πιστωθούν στους ατομικούς λογαριασμούς σας.

 • Γιατί μου εμφανίζεται μήνυμα ότι υπάρχουν ανεξόφλητες εισφορές στο myTEKA;

  Σε περίπτωση που στην αρχική σελίδα, εμφανίζεται μήνυμα ότι «Υπάρχουν ανεξόφλητες εισφορές», αυτό σημαίνει ότι παρότι έχει εκδοθεί το ειδοποιητήριο ασφαλιστικών εισφορών σας, δεν έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες εισφορές.

  Εάν στην αρχική σελίδα, εμφανίζεται μήνυμα ότι «Δεν υπάρχουν ανεξόφλητες εισφορές» όμως στο μενού «Ιστορικό Εισφορών» βλέπετε πως υπάρχουν «Εισφορές που οφείλονται»,  αυτό συμβαίνει διότι στον υπολογισμό των ανεξόφλητων εισφορών δεν συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές των δύο (2) τελευταίων μισθολογικών περιόδων λόγω συστημικής καθυστέρησης στην εκκαθάριση των εξοφλήσεων.  

 • Γιατί ενώ έχω εργαστεί, οι ημέρες αυτές δεν αποτυπώνονται στις ημέρες απασχόλησης στο myTEKA;

  Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να απευθυνθείτε στον εργοδότη σας ώστε να επιβεβαιώσετε ότι όντως έχει υποβληθεί ΑΠΔ ΤΕΚΑ για αυτές τις ημέρες.

 • Πώς συνδέομαι στο myTEKA;

  Μπορείτε να συνδεθείτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης myteka.gov.gr. Η εφαρμογή είναι επίσης διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας teka.gov.gr και του gov.gr, στην ενότητα «Εργασία και ασφάλιση» και την υποενότητα «Συνταξιοδότηση».

  Η πρόσβαση στο myTEKA είναι διαρκής, αρχικά μέσω περιηγητή και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μέσω tablet και κινητού. Η είσοδος στην εφαρμογή προϋποθέτει αρχικά αυθεντικοποίηση με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης σας στο TAXISnet και στη συνέχεια πραγματοποιείται δεύτερη ταυτοποίηση με τη χρήση του ΑΜΚΑ σας.

 • Γιατί δεν μπορώ να συνδεθώ στο myTEKA;

  Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις αποτυχίας σύνδεσης στην εφαρμογή:

  • Προσπαθείτε να συνδεθείτε ενώ δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΤΕΚΑ, δηλαδή είστε ασφαλισμένοι σε άλλον φορέα επικουρικής ασφάλισης·
  • Είστε εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΤΕΚΑ, αλλά δεν είναι έγκυρα τα στοιχεία ταυτοποίησής σας (ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ) στο Μητρώο ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, από όπου αντλούνται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να απευθυνθείτε στην πλησιέστερη Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να γίνει σχετικός έλεγχος και να διορθωθούν τα ατομικά σας στοιχεία·
  • Έχετε μεταβεί πρόσφατα από την επικουρική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ. Η αλλαγή φορέα και η υπαγωγή στο Ταμείο, ενεργοποιείται από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τον μήνα υποβολής της αίτησης. Δηλαδή, π.χ. εάν υποβάλατε αίτηση αλλαγής τον Απρίλιο, η έναρξη ασφάλισης σας στο ΤΕΚΑ ξεκινά τον Ιούνιο και πρόσβαση στο myTEKA αποκτάτε αφού υποβληθεί η πρώτη δήλωση της ασφάλισής σας στο ΤΕΚΑ (ΑΠΔ ΤΕΚΑ). Για κάθε μισθολογική περίοδο, υποβάλλεται από τον εργοδότη σας ΑΠΔ ΤΕΚΑ τον επόμενο μήνα. Στο παράδειγμά μας δηλαδή, αποκτάτε πρόσβαση στο myTEKA τον Ιούλιο.
 • Πού μπορώ να βρω οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής myTEKA;

  Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες στον οδηγό χρήσης της εφαρμογής.

Επενδύσεις

 • Τι ισχύει για τις επενδύσεις;

  Το ΤΕΚΑ έχει την ευθύνη διαχείρισης των εισφορών που σωρεύονται στον ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό των ασφαλισμένων. Οι εισφορές επενδύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αντίστοιχο του εργασιακού βίου, με στόχο τη δημιουργία υψηλότερου κεφαλαίου που οδηγεί σε υψηλότερη σύνταξη και την προστασία των αποταμιεύσεων των ασφαλισμένων από την επίδραση του πληθωρισμού.

  Για περισσότερες πληροφορίες, εδώ.

 • Τι ισχύει για την εγγύηση μη αρνητικών αποδόσεων επενδύσεων;

  Το νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης είναι μέρος του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (πρώτος πυλώνας του ασφαλιστικού συστήματος) και το κράτος εγγυάται το συνολικό κεφάλαιο σε πραγματικούς όρους, δηλαδή το σύνολο των εισφορών που καταβάλλονται από τους ασφαλισμένους και/ή τον εργοδότη τους. Κατά συνέπεια, απονέμεται στους ασφαλισμένους επικουρική σύνταξη τουλάχιστον ίση με αυτή που αντιστοιχεί στις εισφορές τις οποίες κατέβαλαν, λαμβανομένου υπόψη και του πληθωρισμού.

  Με τον τρόπο αυτό, οι ασφαλισμένοι του ΤΕΚΑ απολαμβάνουν την πλέον αποτελεσματική προστασία απέναντι στον επενδυτικό κίνδυνο. Στην πράξη η εγγύηση του κράτους εκτιμάται πως θα ενεργοποιείται πολύ σπάνια. Διότι, η εμπειρία δείχνει ότι παρά τις διακυμάνσεις που έχουν οι αποδόσεις των χρηματαγορών σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, σε βάθος χρόνου αντίστοιχου των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων οι αποδόσεις είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές και σημαντικά υψηλότερες από τον πληθωρισμό.

Επικουρική Σύνταξη

 • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις θεμελίωσης;

  Το ΤΕΚΑ ακολουθεί τους γενικούς κανόνες θεμελίωσης σύνταξης γήρατος. Οι ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης στο ΤΕΚΑ δικαιούνται ισόβια μηνιαία επικουρική σύνταξη γήρατος, εφόσον συνταξιοδοτηθούν για την ίδια αιτία από τον φορέα κύριας ασφάλισής τους.
  Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης, οι καταβληθείσες εισφορές του επιστρέφονται κατά τη συμπλήρωση του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (67ο έτος ηλικίας).
  Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 12 έτη ασφάλισης, τότε μπορεί να καταβάλει εφάπαξ το σύνολο των εισφορών που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που υπολείπεται, προκειμένου να συμπληρωθεί χρόνος ασφάλισης 15 ετών.

 • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις θεμελίωσης σε περίπτωση διαδοχικής επικουρικής ασφάλισης σε e-ΕΦΚΑ και ΤΕΚΑ;

  Σε αυτήν την περίπτωση, για την παροχή σύνταξης συνυπολογίζονται ο χρόνος ασφάλισης που διανύεται στο ΤΕΚΑ και ο χρόνος ασφάλισης που έχει προηγουμένως διανυθεί σε άλλους φορείς επικουρικής ασφάλισης. Το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται διακριτά για το σύνολο του χρόνου που έχει διανυθεί σε κάθε φορέα. Δηλαδή, ο εργαζόμενος που ήταν ήδη ασφαλισμένος στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και επιλέξει να ενταχθεί στο νέο Ταμείο, τη στιγμή της συνταξιοδότησής του θα εισπράξει το αναλογούν ποσό και από τα δύο ταμεία με τη μορφή της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης.

 • Τι ισχύει για τη διαδικασία απονομής;

  Η απόφαση της επικουρικής σύνταξης ακολουθεί την έκδοση της απόφασης της κύριας σύνταξης. Το ΤΕΚΑ ενημερώνεται αυτόματα από τον e-ΕΦΚΑ και προχωρά άμεσα στην έκδοση της απόφασης της επικουρικής σύνταξης.

 • Τι ισχύει για τον υπολογισμό επικουρικής σύνταξης γήρατος;

  Η επικουρική σύνταξη γήρατος χορηγείται ισόβια και υπολογίζεται στη βάση των καταβληθεισών εισφορών, των αποδόσεων των επενδύσεων και του στατιστικού μέσου προσδόκιμου ζωής, όπως συμβαίνει και σήμερα.

 • Τι ισχύει για τη σύνταξη λόγω αναπηρίας;

  Το Ταμείο χορηγεί συντάξεις αναπηρίας, εφόσον λαμβάνεται σύνταξη για την ίδια αιτία από τον φορέα κύριας ασφάλισης. Η επικουρική σύνταξη αναπηρίας υπολογίζεται με βάση το ποσό που έχει σωρεύσει ο ασφαλισμένος στον ατομικό του λογαριασμό. Σε περίπτωση που το ποσό υπολείπεται αυτού που θα είχε σωρευθεί, εάν ο ασφαλισμένος λάμβανε αποδοχές ίσες με τον κατώτατο μισθό υπαλλήλου με πλήρη απασχόληση για 15 χρόνια, τότε η διαφορά καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 • Τι ισχύει για τη σύνταξη λόγω θανάτου;

  Το ΤΕΚΑ χορηγεί επικουρική σύνταξη στα δικαιοδόχα μέλη στις περιπτώσεις θανάτου συνταξιούχου και ασφαλισμένου.
  Α. Επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου συνταξιούχου: Υπολογίζεται ως ποσοστό της επικουρικής που λάμβανε ο θανών συνταξιούχος με τους ίδιους ακριβώς όρους που ισχύουν και σήμερα (άρθρο 20 Ν. 4387/2016, όπως ισχύει).
  Β. Επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου: Υπολογίζεται με βάση το ποσό που έχει σωρεύσει ο ασφαλισμένος στον ατομικό του λογαριασμό. Σε περίπτωση που το ποσό υπολείπεται αυτού που θα είχε σωρευθεί, εάν ο ασφαλισμένος λάμβανε αποδοχές ίσες με τον κατώτατο μισθό υπαλλήλου με πλήρη απασχόληση για 15 χρόνια, τότε η διαφορά καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 • Έχω ερωτήσεις, πού μπορώ να απευθυνθώ;

  Μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την επικουρική ασφάλιση στο ΤΕΚΑ από το τηλεφωνικό κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555 και μέσα από την ιστοσελίδα 1555.gov.gr.