Διοίκηση του Ταμείου

Το ΤΕΚΑ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από υψηλού κύρους καταρτισμένα και εξειδικευμένα μέλη. Τα μέλη επιλέγονται με απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία επιλογής που περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 12 του Ν. 4826/2021.

Το ΔΣ θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου και καθορίζει τα βασικά χαρακτηριστικά των επενδυτικών προγραμμάτων.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκρότησης του πρώτου ΔΣ, και για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ψήφιση του νόμου, το Ταμείο διοικείται από επταμελή Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία συστάθηκε με υπουργική απόφαση ως μεταβατικό όργανο διοίκησής του, ώστε να διασφαλιστεί η εκκίνηση και η εύρυθμη λειτουργία του κατά το πρώτο διάστημα.

Η ΠΔΕ προβαίνει στις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ανάδειξη του πρώτου ΔΣ και την πρόσληψη του πρώτου Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ παράλληλα συντάσσει προσχέδια του Οργανισμού και των αναγκαίων για τη λειτουργία του Ταμείου Κανονισμών. 

Παυλίνα Καρασιώτου

Παυλίνα Καρασιώτου

Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τον Ιούλιο του 2019, και από τους βασικούς συντελεστές στον σχεδιασμό της νέας Κεφαλαιοποιητικής Επικουρικής Ασφάλισης και του ΤΕΚΑ. Στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από το 2005. Διετέλεσε σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών (2012-2014) και Διευθύντρια του Γραφείου Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής (2014-2015). Κατά την περίοδο αυτή, χειρίστηκε θέματα δημοσιονομικής φύσης, αποκρατικοποιήσεων και κρατικών ενισχύσεων.

Οικονομολόγος, απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού (MSc in Economics) από το University College London και διδακτορικού (PhD in Economics) από το Université Catholique de Louvain. Θέμα της διδακτορικής διατριβής της είναι οι σχέσεις μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας.

Αλέξανδρος Βαρβέρης

Αλέξανδρος Βαρβέρης

Α’ Υποδιοικητής του e-ΕΦΚΑ από τον Ιούνιο του 2021. Μέλος ΕΔΙΠ (σε αναστολή καθηκόντων) της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. και Αν. Διευθυντής του Εργαστηρίου Νομικής Πληροφορικής. Έχει συνεργασθεί με την «Διεθνή Επιτροπή Προσωπικής Καταστάσεως» με αντικείμενο την ηλεκτρονική ενοποίηση των ληξιαρχείων των κρατών μελών για πάνω από δέκα χρόνια και υπήρξε ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας εμπειρογνωμόνων της επιτροπής, την τελευταία εξαετία. Επιπλέον επί δεκαετία διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», συμμετέχοντας σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα σχετιζόμενα με την ασφάλεια των δεδομένων, e-learning, e-διακυβέρνηση, ηλεκτρονική υγεία, Πολιτιστική Κληρονομιά και Πολιτισμό. 

Απόφοιτος τμήματος Πληροφορικής και Ηλεκτρονικού μηχανικού, κάτοχος μεταπτυχιακού (MSc) στην «Επιστήμη της Πληροφόρησης» και διδακτορικού (PhD) από το Ε.Κ.Π.Α, με θέμα διατριβής την υπερεθνική ισχύς της ληξιαρχικής πράξης. 

Διονύσης Κοντογιώργης

Διονύσης Κοντογιώργης

Διευθυντής Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τον Αύγουστο του 2020. Έχει διατελέσει επικεφαλής οργανικών μονάδων του Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ενώ εργάζεται στη δημόσια διοίκηση ως συντονιστής έργων σε οριζόντια έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακού μετασχηματισμού από το 2007. Συμμετείχε στην εκπόνηση Εθνικών Στρατηγικών και Σχεδίων Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, όπως η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2021-2025 καθώς και στην συγγραφή νομικών και κανονιστικών κειμένων για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση όπως ο ν.4727/2020 – Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχει εργαστεί σε ερευνητικά και αναπτυξιακά Ευρωπαϊκά Προγράμματα και εκπροσωπεί την χώρα ως Ψηφιακός Ηγέτης στον ΟΟΣΑ και ως Εθνικός Συντονιστής στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Ψηφιακή Πύλη.

Απόφοιτος σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π., με μεταπτυχιακό (MSc) στη Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων.

Ολυμπία Μαυρόκωστα

Ολυμπία Μαυρόκωστα

Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με πολυετή εξειδίκευση σε θέματα κοινωνικής και επαγγελματικής ασφάλισης. Έχει υπηρετήσει στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υποστηρίζοντας νομικά τις υπηρεσίες των φορέων, και έχει εκπροσωπήσει τη χώρα για ασφαλιστικά θέματα σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς. Έχει δημοσιεύσει μελέτη με θέμα "The Greek pension system and the role of DC schemes in recent reforms", έχει αρθρογραφήσει για θέματα κοινωνικής και επαγγελματικής ασφάλισης σε επιστημονικά περιοδικά, και έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Εμπορικό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α.) και στο Δίκαιο Τηλεπικοινωνιών (Πανεπιστήμιο Aix-Marseille III). Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. Η διδακτορική της διατριβή πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση της περιουσίας συνταξιοδοτικών ταμείων που λειτουργούν με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα.  

Παναγιώτα Ξυλάκη

Παναγιώτα Ξυλάκη

Δικηγόρος εξειδικευμένη σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και δημοσίων συμβάσεων. Έχει κάνει πρακτική άσκηση στη Νομική Υπηρεσία του Ο.Η.Ε. (Νέα Υόρκη) και στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βρυξέλλες), καθώς επίσης έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού (2019-2021).Έχει πληθώρα δημοσιεύσεων στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου. 

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. με μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο (Magister Legum Europae) στο Πανεπιστήμιο Leibniz και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Master 2 Droit de l’ Union Européenne) στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου (Dr.iur.) του Πανεπιστημίου Leibniz με θέμα διατριβής την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική πρόνοια στον τομέα της ανεργίας. Μεταδιδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. με θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας την οικονομική ελευθερία και βιωσιμότητα στην ασφάλιση ασθένειας. 

Τάσσος Παγώνης

Τάσσος Παγώνης

Πρόεδρος του Ελληνικού Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης (Motor Insurers’ Bureau) της Ελλάδος. Έχει μακρά και συνεχή επαγγελματική απασχόληση στην ασφαλιστική αγορά σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων, στην διάρκεια της οποίας έχει σχεδιάσει, υλοποιήσει και λειτουργήσει ολοκληρωμένα συστήματα Διοίκησης και Διαχείρισής τους. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Ασφαλιστικής (2004-2010). Επιπλέον έχει διατελέσει Πρόεδρος ΔΣ της Ένωσης Αναλογιστών, μέλος της Επιτροπής Ιδιωτικής Ασφάλισης του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέλος της Επιτροπής Ζωής της ΕΑΕΕ και μέλος ΔΣ του Συνδέσμου Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων καθώς και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων ασφαλιστικών οργανισμών.

Απόφοιτος τμήματος Μαθηματικών του Ε.Κ.Π.Α, με μεταπτυχιακό (MSc) Αναλυτή Συστημάτων και Άδεια Αναλογιστού ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Γιώργος Στρατόπουλος

Γιώργος Στρατόπουλος

Ειδικός Σύμβουλος με πολυετή πείρα στον τραπεζικό τομέα και τη διαχείριση κεφαλαίων. Από το 1998, εργάστηκε σε εταιρίες διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ως χρηματοοικονομικός αναλυτής, διαχειριστής χαρτοφυλακίων και διευθυντής επενδύσεων. Διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Millenniun ΑΕΔΑΚ (2009-2014) ενώ έχει συνιδρύσει και συμμετάσχει στη διοίκηση δύο εταιρειών, στον κλάδο των ΑΠΕ και της σύγχρονης αγροτικής παραγωγής. Διαθέτει πιστοποίηση διαχείρισης χαρτοφυλακίου από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πιστοποίηση ειδικού διαπραγματευτή επί παραγώγων προϊόντων από το Χρηματιστήριο Αθηνών και διεθνή πιστοποίηση διαχειριστή χρηματοοικονομικών κινδύνων (FRM) από το Global Association of Risk Professionals (GARP).

Απόφοιτος του τμήματος Φυσικής Ε.Κ.Π.Α., κάτοχος μεταπτυχιακού (MSc) στη Φυσική Υψηλών Ενεργειών από το Πανεπιστήμιο Durham και διδακτορικού (PhD) στη Θεωρητική Φυσική από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.