Διοίκηση του Ταμείου

Το ΤΕΚΑ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από υψηλού κύρους καταρτισμένα και εξειδικευμένα μέλη. Τα μέλη επιλέγονται με απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία επιλογής που περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 12 του Ν. 4826/2021.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκρότησης του πρώτου ΔΣ και για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ψήφιση του νόμου, το Ταμείο διοικείται από Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή.

Η επταμελής Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου συστάθηκε με υπουργική απόφαση ως μεταβατικό όργανο διοίκησής του, με σκοπό την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών, ώστε να διασφαλιστεί η εκκίνηση της εύρυθμης λειτουργίας του νέου Ταμείου.

Παυλίνα Καρασιώτου

Παυλίνα Καρασιώτου

Η Παυλίνα Kαρασιώτου είναι Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θέση που κατέχει από τον Ιούλιο του 2019 και από τους βασικούς συντελεστές στο σχεδιασμό της νέας Κεφαλαιοποιητικής Επικουρικής Ασφάλισης και του ΤΕΚΑ.

Είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στα Οικονομικά (MSc in Economics) στο University College London και είναι διδάκτορας Οικονομικών (PhD in Economics) του Universite Catholique de Louvain. Θέμα της διδακτορικής διατριβής της είναι οι σχέσεις μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας.

Από το 2005 είναι στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ενώ κατά την περίοδο 2012-2014 έχει διατελέσει σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών (2012-2014) και Διευθύντρια του Γραφείου Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής (2014-2015). Κατά την περίοδο αυτή χειρίστηκε θέματα δημοσιονομικής φύσης, αποκρατικοποιήσεων και κρατικών ενισχύσεων. 

Αλέξανδρος Βαρβέρης

Αλέξανδρος Βαρβέρης

Είναι κάτοχος πτυχίων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικού μηχανικού, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης στην «Επιστήμη της Πληροφόρησης» και διδακτορικού διπλώματος με τίτλο διατριβής "Η υπερεθνική ισχύς της ληξιαρχικής πράξης [Ασφαλής ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορέων του Δημοσίου διαφορετικών κρατών]".

Είναι μέλος ΕΔΙΠ (σε αναστολή καθηκόντων) της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Αν. Διευθυντής του Εργαστηρίου Νομικής Πληροφορικής.

Για πάνω από 10 χρόνια έχει συνεργασθεί με τη Διεθνή Επιτροπή Προσωπικής Καταστάσεως (Commission Internationale de l'Εtat Civil ή CIEC) με αντικείμενο την ηλεκτρονική ενοποίηση των ληξιαρχείων των κρατών μελών. Κατά την τελευταία 6ετία ήταν ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας των εμπειρογνωμόνων της CIEC.

Επί 10ετία διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» στην Αθήνα, συμμετέχοντας σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα σχετιζόμενα με την ασφάλεια των δεδομένων, e-learning, e-διακυβέρνηση, ηλεκτρονική υγεία, Πολιτιστική Κληρονομιά και Πολιτισμό. Έχει αρκετές δημοσιεύσεις στον τομέα της ανταλλαγής δεδομένων στους προαναφερόμενους τομείς.

Από τον Ιούνιο του 2021 είναι Α’ Υποδιοικητής του e-ΕΦΚΑ.

Διονύσης Κοντογιώργης

Διονύσης Κοντογιώργης

Διευθυντής Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών | Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Διονύσης Κοντογιώργης είναι πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων.

Από το 2007 εργάζεται στη δημόσια διοίκηση ως συντονιστής έργων σε οριζόντια έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακού μετασχηματισμού. Μεταξύ των έργων που συμμετείχε είναι το Πρόγραμμα Διαύγεια, η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ, οι Ψηφιακές υπογραφές και η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου, το Δίκτυο Δημοσίου Τομέα – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή), το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας (eGIF), το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών, Εφαρμογές των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη – gov.gr

Συμμετείχε στην εκπόνηση Εθνικών Στρατηγικών και Σχεδίων Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, όπως η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2021-2025 καθώς και στη συγγραφή νομικών και κανονιστικών κειμένων για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όπως ο Ν.4727/2020 – Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Συμμετέχει επίσης σε πλήθος δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως η Ηλεκτρονική δήλωση γέννησης, η Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση κ.ά.

Έχει διατελέσει επικεφαλής οργανικών μονάδων του Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και σήμερα εργάζεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως Διευθυντής της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης με κύριες αρμοδιότητες τον συντονισμό των δράσεων για την ανάπτυξη του gov.gr και της Ευρωπαϊκής Πύλης Single Digital Gateway.

Έχει εργαστεί σε ερευνητικά και αναπτυξιακά Ευρωπαϊκά Προγράμματα και εκπροσωπεί την χώρα ως Ψηφιακός Ηγέτης (e-leader) στον ΟΟΣΑ και Εθνικός Συντονιστής (National Coordinator) στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (Single Digital Gateway)

Ολυμπία Μαυρόκωστα

Ολυμπία Μαυρόκωστα

Η Ολυμπία Μαυρόκωστα είναι μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει πολυετή εξειδίκευση σε θέματα κοινωνικής και επαγγελματικής ασφάλισης και η διδακτορική της διατριβή πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση της περιουσίας συνταξιοδοτικών ταμείων που λειτουργούν με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα.

Έχει υπηρετήσει στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με καθήκοντα τη νομική υποστήριξη των υπηρεσιών των φορέων, και έχει εκπροσωπήσει τη χώρα για ασφαλιστικά θέματα σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς. Έχει δημοσιεύσει μελέτη της στην αγγλική με θέμα «The Greek pension system and the role of DC schemes in recent reforms», έχει αρθρογραφήσει για θέματα κοινωνικής και επαγγελματικής ασφάλισης σε επιστημονικά περιοδικά, και έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παναγιώτα Ξυλάκη

Παναγιώτα Ξυλάκη

Η Παναγιώτα Ξυλάκη είναι Δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο (Magister Legum Europae) στο Πανεπιστήμιο Leibniz του Ανοβέρου Γερμανίας (2005) και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Master 2 Droit de l’ Union Européenne) στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου στη Γαλλία (2006). Είναι Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου (Dr.iur.) του Πανεπιστημίου Leibniz του Ανοβέρου (2015). Θέμα της διδακτορικής της διατριβής είναι η κοινωνική ασφάλιση και η κοινωνική πρόνοια στον τομέα της ανεργίας. Είναι Μεταδιδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ (2021). Θέμα της μεταδιδακτορικής της έρευνας είναι η οικονομική ελευθερία και η βιωσιμότητα στην ασφάλιση ασθένειας. Συμμετέχει στη διδασκαλία των μαθημάτων του Δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δικαίου της Υγείας στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο-Δημόσιες Πολιτικές» (Ειδίκευση: Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας) της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Έχει κάνει πρακτική άσκηση στη Νομική Υπηρεσία του ΟΗΕ (Νέα Υόρκη) και στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βρυξέλλες), καθώς επίσης έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού (2019-2021).

Εργάζεται ως Δικηγόρος, ασχολούμενη κυρίως με θέματα Κοινωνικής Προστασίας και Δημοσίων Συμβάσεων.

Έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά.

Τάσσος Παγώνης

Τάσσος Παγώνης

Πτυχιούχος Μαθηματικός του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό δίπλωμα Αναλυτή Συστημάτων και Άδεια Αναλογιστού ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης (Motor Insurers’ Bureau) της Ελλάδος.

Από τον Σεπτέμβριο του 2021 είναι μέλος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του νέου επικουρικού ταμείου (Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης – ΤΕΚΑ). 

Έχει μακρά και συνεχή επαγγελματική απασχόληση στην ασφαλιστική αγορά σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων, στην διάρκεια της οποίας έχει σχεδιάσει, υλοποιήσει και λειτουργήσει ολοκληρωμένα συστήματα Διοίκησης και Διαχείρισής τους.

Στο διάστημα 2004 έως 2010 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Ασφαλιστικής (COO, CMO, CTO).

Έχει διατελέσει Πρόεδρος ΔΣ της Ένωσης Αναλογιστών, μέλος της Επιτροπής Ιδιωτικής Ασφάλισης του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέλος της Επιτροπής Ζωής της ΕΑΕΕ και μέλος ΔΣ του Συνδέσμου Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων καθώς και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων ασφαλιστικών οργανισμών.

Στο διάστημα 2013-2015 ήταν επισκέπτης καθηγητής (Management) στο Πανεπιστήμιο Πειραιά στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Οικονομικών και Επιχειρησιακών Σπουδών.

Γιώργος Στρατόπουλος

Γιώργος Στρατόπουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα (1966). Είναι κάτοχος PhD στη Θεωρητική Φυσική (Πανεπιστήμιο Κρήτης) MSc (with distinction) στη Φυσική Υψηλών Ενεργειών του Πανεπιστημίου Durham στην Βρετανία. 

Έχει πολυετή πείρα στον τραπεζικό τομέα και τη διαχείριση κεφαλαίων. Εργάστηκε σε εταιρίες διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΧΙΟSBANK ΑΕΔΑΚ, Nationale-Nederlanden ΑΕΔΑΚ, Π&Κ ΑΕΔΑΚ και Millennium ΑΕΔΑΚ) ως χρηματοοικονομικός Αναλυτής, Διαχειριστής χαρτοφυλακίων & Διευθυντής επενδύσεων. Διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Millenniun Α.Ε.Δ.Α.Κ. (2009-2014) και μέλος ανώτατων διοικητικών επιτροπών στη Millenniun Bank.

Διαθέτει πιστοποίηση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πιστοποίηση Ειδικού Διαπραγματευτή επί Παραγώγων Προϊόντων από το Χρηματιστήριο Αθηνών και διεθνή πιστοποίηση Διαχειριστή Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (FRM) από το Global Association of Risk Professionals (GARP).

‘Έχει συνιδρύσει και συμμετάσχει στη διοίκηση δύο εταιρειών, στον κλάδο των ΑΠΕ και της σύγχρονης αγροτικής παραγωγής.

Με την κοινωνική ασφάλιση ασχολείται από το 2015, με τακτική αρθρογραφία και συνεισφορά σε θεσμικές παρεμβάσεις για το ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας.