Νέοι Ασφαλισμένοι Μισθωτοί

Συχνές ερωτήσεις

 • Υπάγομαι στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ;

  Εάν είστε μισθωτός/ή του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα -με εξαίρεση τους μισθωτούς της επόμενης παραγράφου και ξεκινήσατε να εργάζεστε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 1.1.2022, ή έχετε γεννηθεί μετά την 1.1.2004, τότε υπάγεστε στο ΤΕΚΑ για την επικουρική σας ασφάλιση. Εάν ξεκινήσατε να εργάζεστε έως 31.12.2021, υπάγεστε στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

  Εξαιρούνται οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που α) για την επικουρική του υπάγονται υποχρεωτικά στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε, Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε., Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ και Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π), β) οι ασφαλισμένοι στον ΕΟΔΕΑΠ και στην ΤτΕ. Από το δημόσιο τομέα εξαιρείται το ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος.

  Επιπλέον, από 1.1.2023 έως 31.12.2023, εάν είστε ήδη ασφαλισμένος/η στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και γεννημένος/η από 1.1.1987 και μετά, θα έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε ταμείο επικουρικής ασφάλισης και να μεταβείτε στο ΤΕΚΑ.

  Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους υπόχρεους υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΤΕΚΑ, μπορείτε να βρείτε εδώ.

 • Έχω εργαστεί στο εξωτερικό. Υπάγομαι στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ;

  Εφόσον αναλαμβάνετε για πρώτη φορά εργασία στην Ελλάδα από 1.1.2022, υπάγεστε υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ ακόμη και αν έχετε εργαστεί προηγουμένως στο εξωτερικό.

 • Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης, έχω ασφαλιστεί για τον κίνδυνο του εργατικού ατυχήματος 1% πριν την 1.1.2022. Υπάγομαι στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ;

  Στην περίπτωση αυτή υπάγεστε στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ, θεωρείστε δηλαδή νεοεισερχόμενος στην αγορά εργασίας, καθώς δεν έχετε ασφαλιστεί έως 31.12.2021 στον κλάδο σύνταξης.

 • Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ;

  Για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ δεν απαιτείται να ακολουθήσετε ξεχωριστή, νέα διαδικασία. Αρκούν ο διαδικασίες για την έναρξη της ασφάλισης και την εγγραφή στα Μητρώα ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ. 

 • Τι εισφορές πληρώνω στο ΤΕΚΑ;

  Το ύψος των εισφορών για το νέο επικουρικό σύστημα ασφάλισης παραμένει ως έχει. Δηλαδή, καταβάλλετε τις ίδιες εισφορές για την επικουρική ασφάλισή είτε υπάγεστε στον e-ΕΦΚΑ είτε στο ΤΕΚΑ.

  Σήμερα, το ύψος των εισφορών ανέρχεται στο 6% των μεικτών αποδοχών των εργαζομένων (3% για τον εργοδότη και 3% για τον εργαζόμενο) για την πλειοψηφία των μισθωτών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

  Αναλυτικές πληροφορίες και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, μπορείτε να βρείτε εδώ.

 • Πώς πληρώνω εισφορές;

  Εάν είστε μισθωτός, οι εισφορές καταβάλλονται από τον εργοδότη σας. Ο εργοδότης παρακρατά από τις μεικτές αποδοχές σας τις εργατικές εισφορές (3% των μεικτών αποδοχών) και τις αποδίδει στο ΤΕΚΑ μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές (3% των μεικτών αποδοχών) υπέρ επικουρικής ασφάλισης.

 • Τι είναι οι ασφαλιστέες αποδοχές και ποιο είναι το ανώτατο μηνιαίο όριο ασφαλιστέων αποδοχών;

  Ασφαλιστέες αποδοχές είναι οι αποδοχές για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών. 

  Οι αποδοχές που ξεπερνούν ένα ορισμένο όριο παύουν να λογίζονται ως ασφαλιστέες.

  Το ανώτατο μηνιαίο όριο ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν) σήμερα είναι 7.126,94, που σημαίνει πως αν οι μηνιαίες αποδοχές σας ξεπερνούν το πλαφόν, για το τμήμα των αποδοχών που ξεπερνά το πλαφόν δεν υπάρχει υποχρέωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών.

 • Πώς μπορώ να γνωρίζω αν υπάγομαι στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ;

  Από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, μπορείτε με χρήση των κωδικών taxisnet να εκδώσετε τη Βεβαίωσης Απογραφής.

  Στη Βεβαίωση αναγράφεται η ένδειξη Νέο Επικουρικό εάν υπάγεστε στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ ή Παλιό επικουρικό εάν υπάγεστε στην επικουρική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ.

 • Πώς μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία επικοινωνίας μου στο Μητρώο του ΤΕΚΑ;

  Το TEKA αντλεί τα στοιχεία του μητρώου των ασφαλισμένων του από τον e-ΕΦΚΑ. Συνεπώς, για να αλλάξετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας πρέπει να απευθυνθείτε είτε στο Τμήμα Μητρώου σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα e-ΕΦΚΑ είτε διαδικτυακά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

  Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη μεταβολή στοιχείων επικοινωνίας στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ, μπορείτε να βρείτε εδώ.

 • Πώς μπορώ να υπαχθώ προαιρετικά στο ΤΕΚΑ;

  Έχουν αναπτυχθεί δύο πλατφόρμες, στις οποίες οι εργαζόμενοι, ανάλογα με το καθεστώς της υφιστάμενης ασφάλισής τους και εφόσον πληρούν το ηλικιακό κριτήριο, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την προαιρετική υπαγωγή τους στο ΤΕΚΑ:

  Πλατφόρμα 1 |  Μετάβαση στο ΤΕΚΑ από την επικουρική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, η οποία απευθύνεται σε όσους ήδη εργάζονται και είναι ασφαλισμένοι, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, στην επικουρική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ. Η ηλεκτρονική υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη έως 31.12.2023.

  Πλατφόρμα 2 |  Προαιρετική υπαγωγή στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ, η οποία απευθύνεται σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους (αυτοαπασχολούμενους υγειονομικούς, αγρότες, ελευθέρους επαγγελματίες) που δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο  της επικουρικής. Για τη συγκεκριμένη υπηρεσία δεν υφίσταται χρονικός περιορισμός.

 • Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ»;

  Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση be.teka.gov.gr. Εναλλακτικά από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΚΑ ή του Gov.gr.

  Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με χρήση των κωδικών TAXISnet.

 • Πώς γνωρίζω εάν υπάγομαι στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ;

  Όσοι υπάγονται στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ καταβάλλουν εισφορές επικουρικής ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ. Οι μισθωτοί αντλούν αυτήν την πληροφορία από το εκκαθαριστικό σημείωμα της μισθοδοσίας τους ή μπορούν να απευθύνουν ερώτημα στο τμήμα μισθοδοσίας της υπηρεσίας τους.

 • Πότε ενεργοποιείται η αλλαγή φορέα;

  Η αλλαγή φορέα και η υπαγωγή στο ΤΕΚΑ, ενεργοποιείται από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τον μήνα υποβολής της αίτησης. Δηλαδή, π.χ. αν υποβάλατε αίτηση αλλαγής 01/09, η έναρξη ασφάλισης σας στο ΤΕΚΑ ξεκινά την 01/11.

 • Τι συνεπάγεται η «Αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ»;

  Η έγκριση της αίτησης συνεπάγεται την αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης και την υπαγωγή στο ΤΕΚΑ αντί για τον e-ΕΦΚΑ. Το ύψος των εισφορών επικουρικής παραμένει το ίδιο. Ωστόσο, για το υπόλοιπο του εργασιακού σας βίου, οι εισφορές επικουρικής θα καταβάλλονται στο ΤΕΚΑ.

  Έναντι των εισφορών επικουρικής ασφάλισης που θα καταβάλλετε, θα λάβετε κατά τη συνταξιοδότησή σας, επικουρική σύνταξη από το ΤΕΚΑ, σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλισης που διέπουν το Ταμείο.

 • Μπορώ να αλλάξω γνώμη στο μέλλον και να επιστρέψω στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ;

  Η αλλαγή φορέα γίνεται μόνο μια φορά και δεν είναι αναστρέψιμη. Εάν επιλέξετε να μεταβείτε στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΤΕΚΑ, η επιλογή σας είναι δεσμευτική και θα παραμείνετε στο ΤΕΚΑ για τη συνέχεια του εργασιακού σας βίου.

 • Τι γίνονται οι εισφορές επικουρικής που έχω ήδη καταβάλει στον e-ΕΦΚΑ;

  Ο ασφαλισμένος που θα αλλάξει φορέα επικουρικής ασφάλισης, θα λάβει κατά τη συνταξιοδότησή του επικουρική σύνταξη και από τα δύο Ταμεία:

  α. Επικουρική σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ έναντι των εισφορών που κατέβαλε στον e-ΕΦΚΑ.

  β. Επικουρική σύνταξη από το ΤΕΚΑ έναντι των εισφορών που κατέβαλε στο ΤΕΚΑ.

  Για τη θεμελίωση δικαιώματος επικουρικής σύνταξης, ο ασφαλιστικός χρόνος στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ και στο ΤΕΚΑ υπολογίζονται αθροιστικά. Εφόσον ο εργαζόμενος έχει αθροιστικά 15 χρόνια ασφάλισης στα δύο Ταμεία επικουρικής, θεμελιώνει δικαίωμα επικουρικής σύνταξης και στα δύο Ταμεία ανεξάρτητα από τον χρόνο ασφάλισης στο κάθε Ταμείο.

 • Έχω ερωτήσεις, πού μπορώ να απευθυνθώ;

  Μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την επικουρική ασφάλιση στο ΤΕΚΑ από το τηλεφωνικό κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555 και μέσα από την ιστοσελίδα 1555.gov.gr.

 • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας «Μετάβαση στο ΤΕΚΑ από την επικουρική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ»;

  Οι ασφαλισμένοι που θα κάνουν χρήση της υπηρεσίας πρέπει να πληρούν και τα δύο ακόλουθα κριτήρια:

  α.  Να είναι γεννημένοι από 1.1.1987.

  β. Κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, να υπάγονται στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, στον οποίο και καταβάλλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

 • Πού μπορώ να βρω οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής myTEKA;

  Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες στον οδηγό χρήσης της εφαρμογής.

 • Γιατί δεν μπορώ να συνδεθώ στο myTEKA;

  Υπάρχουν δύο περιπτώσεις αποτυχίας σύνδεσης στην εφαρμογή:

  • Προσπαθείτε να συνδεθείτε ενώ δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΤΕΚΑ, δηλαδή είστε ασφαλισμένοι σε άλλον φορέα επικουρικής ασφάλισης·
  • Είστε εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΤΕΚΑ, αλλά δεν είναι έγκυρα τα στοιχεία ταυτοποίησής σας (ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ) στο Μητρώο ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, από όπου αντλούνται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να απευθυνθείτε στην πλησιέστερη Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να γίνει σχετικός έλεγχος και να διορθωθούν τα ατομικά σας στοιχεία·
  • Έχετε μεταβεί πρόσφατα από την επικουρική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ. Η αλλαγή φορέα και η υπαγωγή στο Ταμείο, ενεργοποιείται από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τον μήνα υποβολής της αίτησης. Δηλαδή, π.χ. εάν υποβάλατε αίτηση αλλαγής τον Απρίλιο, η έναρξη ασφάλισης σας στο ΤΕΚΑ ξεκινά τον Ιούνιο και πρόσβαση στο myTEKA αποκτάτε αφού υποβληθεί η πρώτη δήλωση της ασφάλισής σας στο ΤΕΚΑ (ΑΠΔ ΤΕΚΑ). Για κάθε μισθολογική περίοδο, υποβάλλεται από τον εργοδότη σας ΑΠΔ ΤΕΚΑ τον επόμενο μήνα. Στο παράδειγμά μας δηλαδή, αποκτάτε πρόσβαση στο myTEKA τον Ιούλιο.
 • Πώς συνδέομαι στο myTEKA;

  Μπορείτε να συνδεθείτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης myteka.gov.gr. Η εφαρμογή είναι επίσης διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας teka.gov.gr και του gov.gr, στην ενότητα «Εργασία και ασφάλιση» και την υποενότητα «Συνταξιοδότηση».

  Η πρόσβαση στο myTEKA είναι διαρκής, αρχικά μέσω περιηγητή και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μέσω tablet και κινητού. Η είσοδος στην εφαρμογή προϋποθέτει αρχικά αυθεντικοποίηση με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης σας στο TAXISnet και στη συνέχεια πραγματοποιείται δεύτερη ταυτοποίηση με τη χρήση του ΑΜΚΑ σας.

 • Γιατί ενώ έχω εργαστεί, οι ημέρες αυτές δεν αποτυπώνονται στις ημέρες απασχόλησης στο myTEKA;

  Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να απευθυνθείτε στον εργοδότη σας ώστε να επιβεβαιώσετε ότι όντως έχει υποβληθεί ΑΠΔ ΤΕΚΑ για αυτές τις ημέρες.

 • Γιατί μού εμφανίζεται μήνυμα ότι υπάρχουν ανεξόφλητες εισφορές στο myTEKA;

  Σε περίπτωση που στην αρχική σελίδα, εμφανίζεται μήνυμα ότι «Υπάρχουν ανεξόφλητες εισφορές», αυτό σημαίνει ότι παρότι ο εργοδότης σας έχει υποβάλει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) ΤΕΚΑ, δεν έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες εισφορές.

  Εάν στην αρχική σελίδα, εμφανίζεται μήνυμα ότι «Δεν υπάρχουν ανεξόφλητες εισφορές» όμως στο μενού «Ιστορικό Εισφορών» βλέπετε πως υπάρχουν «Εισφορές που οφείλονται»,  αυτό συμβαίνει διότι στον υπολογισμό των ανεξόφλητων εισφορών δεν συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές των δύο (2) τελευταίων μισθολογικών περιόδων λόγω συστημικής καθυστέρησης στην εκκαθάριση των εξοφλήσεων.  

 • Υπάρχει χρονική υστέρηση μεταξύ της καταβολής των εισφορών και της εμφάνισής τους στο myTEKA;

  Οι καταβληθείσες εισφορές αποτυπώνονται στο myTEKA ανά μισθολογική περίοδο και ανά εργοδότη με μια χρονική υστέρηση δύο (2) μηνών μεταξύ καταβολής και εμφάνισης. Αυτό οφείλεται στη διαδικασία δήλωσης, εξόφλησης και εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών. Οι εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ συλλέγονται από τον e-ΕΦΚΑ και αποδίδονται κατόπιν ελέγχου στο ΤΕΚΑ, προκειμένου να πιστωθούν στους ατομικούς λογαριασμούς σας.

 • Πώς υπολογίζονται οι εισφορές που βλέπω στο myTEKA;

  Εάν είστε μισθωτοί ασφαλισμένοι, βλέπετε τις εισφορές που έχουν συγκεντρωθεί μέσω παρακράτησης ποσοστού 3% από τον μισθό σας και ίσου ποσοστού (3%) καταβολής εισφορών από τον εργοδότη σας.

   

 • Ποιες πληροφορίες μπορώ να βρω στο myTEKA;

  Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myΤΕΚΑ, οι ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί στο ΤΕΚΑ ενημερώνονται για:

  • Το ΤΕΚΑ με μια ματιά
  • Το σύνολο των εισφορών που έχουν καταβληθεί από τους ίδιους ή/και τον εργοδότη τους
  • Το ιστορικό των εισφορών του
  • Την κίνηση του ατομικού τους λογαριασμού
  • Τις αποδόσεις των επενδύσεών τους
  • Συχνές ερωτήσεις που προκύπτουν
  • Τρόπους επικοινωνίας με το Ταμείο
 • Έχω πρόσβαση στην εφαρμογή myTEKA;

  Το myTΕΚΑ απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους υπάγονται στο ΤΕΚΑ.

  Οι ασφαλισμένοι στο ΤΕΚΑ είναι:

  • οι γεννημένοι από 1.1.2004 και εφεξής·
  • οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας από 1.1.2022 και εφεξής·
  • όσοι προαιρετικά επιλέγουν να ενταχθούν στο ΤΕΚΑ από 1.1.2023 και εφεξής.

  Εάν δεν είστε βέβαιος ότι υπάγεστε στο ΤΕΚΑ, μπορείτε να απευθύνετε σχετικό ερώτημα στον εργοδότη σας ή/και να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια υπαγωγής εδώ.

 • Τι είναι το myTEKA;

  Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξατομικευμένης πληροφόρησης myTEKA αποτελεί τον κεντρικό κόμβο ενημέρωσης των ασφαλισμένων σχετικά με τον ατομικό τους λογαριασμό και εμπλουτίζεται σταδιακά, ακολουθώντας τις περιόδους ανάπτυξης της επενδυτικής λειτουργίας του Ταμείου.

  Το myTΕΚΑ είναι για τους πολίτες ένα εργαλείο ενημέρωσης και ταυτόχρονα αξιολόγησης και ελέγχου, το οποίο προσφέρει με απόλυτη διαφάνεια εποπτεία της μελλοντικής τους σύνταξης, διασφαλίζοντας τα οφέλη των ασφαλισμένων και τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος.