Νέοι Ασφαλισμένοι Μισθωτοί

Συχνές ερωτήσεις

 • Υπάγομαι στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ;

  Εάν είστε μισθωτός/ή του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα -με εξαίρεση τους μισθωτούς της επόμενης παραγράφου και ξεκινήσατε να εργάζεστε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 1.1.2022, ή έχετε γεννηθεί μετά την 1.1.2004, τότε υπάγεστε στο ΤΕΚΑ για την επικουρική σας ασφάλιση. Εάν ξεκινήσατε να εργάζεστε έως 31.12.2021, υπάγεστε στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

  Εξαιρούνται οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που α) για την επικουρική του υπάγονται υποχρεωτικά στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε, Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε., Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ και Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π), β) οι ασφαλισμένοι στον ΕΟΔΕΑΠ και στην ΤτΕ. Από το δημόσιο τομέα εξαιρείται το ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος.

  Επιπλέον, από 1.1.2023 έως 31.12.2023, εάν είστε ήδη ασφαλισμένος/η στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και γεννημένος/η από 1.1.1987 και μετά, θα έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε ταμείο επικουρικής ασφάλισης και να μεταβείτε στο ΤΕΚΑ.

  Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους υπόχρεους υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΤΕΚΑ, μπορείτε να βρείτε εδώ.

 • Έχω εργαστεί στο εξωτερικό. Υπάγομαι στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ;

  Εφόσον αναλαμβάνετε για πρώτη φορά εργασία στην Ελλάδα από 1.1.2022, υπάγεστε υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ ακόμη και αν έχετε εργαστεί προηγουμένως στο εξωτερικό.

 • Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης, έχω ασφαλιστεί για τον κίνδυνο του εργατικού ατυχήματος 1% πριν την 1.1.2022. Υπάγομαι στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ;

  Στην περίπτωση αυτή υπάγεστε στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ, θεωρείστε δηλαδή νεοεισερχόμενος στην αγορά εργασίας, καθώς δεν έχετε ασφαλιστεί έως 31.12.2021 στον κλάδο σύνταξης.

 • Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ;

  Για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ δεν απαιτείται να ακολουθήσετε ξεχωριστή, νέα διαδικασία. Αρκούν ο διαδικασίες για την έναρξη της ασφάλισης και την εγγραφή στα Μητρώα ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ. 

 • Τι εισφορές πληρώνω στο ΤΕΚΑ;

  Το ύψος των εισφορών για το νέο επικουρικό σύστημα ασφάλισης παραμένει ως έχει. Δηλαδή, καταβάλλετε τις ίδιες εισφορές για την επικουρική ασφάλισή είτε υπάγεστε στον e-ΕΦΚΑ είτε στο ΤΕΚΑ.

  Σήμερα, το ύψος των εισφορών ανέρχεται στο 6% των μεικτών αποδοχών των εργαζομένων (3% για τον εργοδότη και 3% για τον εργαζόμενο) για την πλειοψηφία των μισθωτών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

  Αναλυτικές πληροφορίες και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, μπορείτε να βρείτε εδώ.

 • Πώς πληρώνω εισφορές;

  Εάν είστε μισθωτός, οι εισφορές καταβάλλονται από τον εργοδότη σας. Ο εργοδότης παρακρατά από τις μεικτές αποδοχές σας τις εργατικές εισφορές (3% των μεικτών αποδοχών) και τις αποδίδει στο ΤΕΚΑ μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές (3% των μεικτών αποδοχών) υπέρ επικουρικής ασφάλισης.

 • Τι είναι οι ασφαλιστέες αποδοχές και ποιο είναι το ανώτατο μηνιαίο όριο ασφαλιστέων αποδοχών;

  Ασφαλιστέες αποδοχές είναι οι αποδοχές για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών. 

  Οι αποδοχές που ξεπερνούν ένα ορισμένο όριο παύουν να λογίζονται ως ασφαλιστέες.

  Το ανώτατο μηνιαίο όριο ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν) σήμερα είναι 6.500€, που σημαίνει πως αν οι μηνιαίες αποδοχές σας ξεπερνούν το πλαφόν, για το τμήμα των αποδοχών που ξεπερνά το πλαφόν δεν υπάρχει υποχρέωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών.

 • Πώς μπορώ να γνωρίζω αν υπάγομαι στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ;

  Από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, μπορείτε με χρήση των κωδικών taxisnet να εκδώσετε τη Βεβαίωσης Απογραφής.

  Στη Βεβαίωση αναγράφεται η ένδειξη Νέο Επικουρικό εάν υπάγεστε στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ ή Παλιό επικουρικό εάν υπάγεστε στην επικουρική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ.

 • Πώς μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία επικοινωνίας μου στο Μητρώο του ΤΕΚΑ;

  Το TEKA αντλεί τα στοιχεία του μητρώου των ασφαλισμένων του από τον e-ΕΦΚΑ. Συνεπώς, για να αλλάξετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας πρέπει να απευθυνθείτε είτε στο Τμήμα Μητρώου σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα e-ΕΦΚΑ είτε διαδικτυακά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

  Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη μεταβολή στοιχείων επικοινωνίας στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ, μπορείτε να βρείτε εδώ.

 • Πώς μπορώ να υπαχθώ προαιρετικά στο ΤΕΚΑ;

  Αναπτύσσονται δύο ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπου οι εργαζόμενοι ανάλογα με το καθεστώς της υφιστάμενης ασφάλισής τους, και εφόσον πληρούν τα ηλικιακά κριτήρια, μπορούν να αιτηθούν την προαιρετική υπαγωγή τους στο ΤΕΚΑ:

  • Ηλεκτρονική υπηρεσία «Αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ», η οποία απευθύνεται σε όσους υπάγονται ήδη στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ. Η ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη από 1.1.2023.
  • Ηλεκτρονική υπηρεσία «Προαιρετική υπαγωγή στο ΤΕΚΑ», η οποία απευθύνεται σε μη μισθωτούς (αυτοαπασχολούμενους υγειονομικούς, αγρότες, ελευθέρους επαγγελματίες) που δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής  στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ. Η ηλεκτρονική υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη τον Μάρτιο του 2023.
 • Ποιοι μπορούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ»;

  Η ηλεκτρονική υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ να αλλάξουν φορέα επικουρικής ασφάλισης και να υπαχθούν για την επικουρική τους στο ΤΕΚΑ. Οι ασφαλισμένοι που θα κάνουν χρήση της υπηρεσίας πρέπει να πληρούν και τα δύο ακόλουθα κριτήρια:

  α.  Να είναι γεννημένοι από 1.1.1987.

  β. Κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, να υπάγονται στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ, υποχρεωτικά ή προαιρετικά.

 • Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ»;

  Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση be.teka.gov.gr. Εναλλακτικά από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΚΑ ή του Gov.gr.

  Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με χρήση των κωδικών TAXISnet και αποστολή OTP (One Time Password) σε πιστοποιημένο κινητό.

 • Πώς γνωρίζω εάν υπάγομαι στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ;

  Όσοι υπάγονται στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ καταβάλλουν εισφορές επικουρικής ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ. Οι μισθωτοί αντλούν αυτήν την πληροφορία από το εκκαθαριστικό σημείωμα της μισθοδοσίας τους ή μπορούν να απευθύνουν ερώτημα στο τμήμα μισθοδοσίας της υπηρεσίας τους.

 • Πότε ενεργοποιείται η αλλαγή φορέα;

  Η αλλαγή φορέα και η υπαγωγή στο ΤΕΚΑ, ενεργοποιείται από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τον μήνα υποβολής της αίτησης. Δηλαδή, π.χ. αν υποβάλατε αίτηση αλλαγής 04/01, η έναρξη ασφάλισης σας στο ΤΕΚΑ ξεκινά την 01/03.

 • Τι συνεπάγεται η «Αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ»;

  Η έγκριση της αίτησης συνεπάγεται την αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης και την υπαγωγή στο ΤΕΚΑ αντί για τον e-ΕΦΚΑ. Το ύψος των εισφορών επικουρικής παραμένει το ίδιο. Ωστόσο, για το υπόλοιπο του εργασιακού σας βίου, οι εισφορές επικουρικής θα καταβάλλονται στο ΤΕΚΑ.

  Έναντι των εισφορών επικουρικής ασφάλισης που θα καταβάλλετε, θα λάβετε κατά τη συνταξιοδότησή σας, επικουρική σύνταξη από το ΤΕΚΑ, σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλισης που διέπουν το Ταμείο.

 • Μπορώ να αλλάξω γνώμη στο μέλλον και να επιστρέψω στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ;

  Η αλλαγή φορέα γίνεται μόνο μια φορά και δεν είναι αναστρέψιμη. Εάν επιλέξετε να μεταβείτε στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΤΕΚΑ, η επιλογή σας είναι δεσμευτική και θα παραμείνετε στο ΤΕΚΑ για τη συνέχεια του εργασιακού σας βίου.

 • Τι γίνονται οι εισφορές επικουρικής που έχω ήδη καταβάλει στον e-ΕΦΚΑ;

  Ο ασφαλισμένος που θα αλλάξει φορέα επικουρικής ασφάλισης, θα λάβει κατά τη συνταξιοδότησή του επικουρική σύνταξη και από τα δύο Ταμεία:

  α. Επικουρική σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ έναντι των εισφορών που κατέβαλε στον e-ΕΦΚΑ.

  β. Επικουρική σύνταξη από το ΤΕΚΑ έναντι των εισφορών που κατέβαλε στο ΤΕΚΑ.

  Για τη θεμελίωση δικαιώματος επικουρικής σύνταξης, ο ασφαλιστικός χρόνος στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ και στο ΤΕΚΑ υπολογίζονται αθροιστικά. Εφόσον ο εργαζόμενος έχει αθροιστικά 15 χρόνια ασφάλισης στα δύο Ταμεία επικουρικής, θεμελιώνει δικαίωμα επικουρικής σύνταξης και στα δύο Ταμεία ανεξάρτητα από τον χρόνο ασφάλισης στο κάθε Ταμείο.

 • Έχω ερωτήσεις, πού μπορώ να απευθυνθώ;

  Μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την επικουρική ασφάλιση στο ΤΕΚΑ από το τηλεφωνικό κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555 και μέσα από την ιστοσελίδα 1555.gov.gr.