Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Καλώς ήρθατε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξελίσσονται συνεχώς, βελτιώνονται και επικαιροποιούνται με βάση τα σχόλια, τις προτάσεις και τις αξιολογήσεις των επισκεπτών.

 

Επιλέξτε την ψηφιακή υπηρεσία που επιθυμείτε:

 


>  Έλεγχος υπαγωγής εργαζόμενου στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης


>  Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ TEKA


>  Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη ΤΕΚΑ


>  Μεταφορά καταβολών από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ


>  myTEKA (Ατομικός Λογαριασμός Επικουρικής Ασφάλισης)


>  beTEKA (Προαιρετική Ασφάλιση στο ΤΕΚΑ)


>  Μεταβολή στοιχείων ασφάλισης


>  Ιστορικό Ασφάλισης στο ΤΕΚΑ