Καλωσήρθατε στο ΤΕΚΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά

Πρώτα βήματα στην αγορά εργασίας;
Καλωσόρισες στο ΤΕΚΑ!

Σε όλες τις οικονομικά ανεπτυγμένες κοινωνίες, οι εργαζόμενοι αποταμιεύουν, με τη μορφή εισφορών, ένα μέρος των χρημάτων που κερδίζουν. Με αυτόν τον τρόπο «χτίζεται» ένα προσωπικό κεφάλαιο που θα βρίσκεται στη διάθεσή τους, όταν πλέον δεν θα είναι σε θέση ή και ηλικία να εργαστούν. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές είναι δηλαδή η συνταξιοδοτική αποταμίευση των πολιτών!

Στο ΤΕΚΑ προσφέρεται επικουρική σύνταξη που είναι συμπληρωματική στη βασική κύρια σύνταξη για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας από 1.1.2022 με υποχρέωση υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση. 

Ποιοι ασφαλισμένοι εντάσσονται

  • Το ΤΕΚΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και μέρος του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.
  • Η κρατική επικουρική σύνταξη που παρέχει είναι εγγυημένη από το κράτος.
  • Η διαχείριση των εισφορών γίνεται με πλήρη διαφάνεια, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα.

Όσο περισσότερο αποταμιεύεις, τόσο υψηλότερη σύνταξη θα λάβεις

Λειτουργεί στη βάση του κεφαλαιοποιητικού συστήματος, δηλαδή πρόκειται για ένα συνταξιοδοτικό σύστημα που βασίζεται σε αποταμιεύσεις σε προσωπικούς λογαριασμούς. Ο αποταμιευτικός χαρακτήρας των εισφορών που καταβάλλονται στο ΤΕΚΑ αποτυπώνεται στον ατομικό σου λογαριασμό. Το ακριβές ποσό των εισφορών πιστώνεται στον λογαριασμό σου, και εσύ μπορείς να παρακολουθείς σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξή του στην οθόνη του κινητού ή του υπολογιστή σου μέσω του MyTEKA.

MyTEKA

Επενδυτική λειτουργία

Η επενδυτική λειτουργία του Ταμείου θα αναπτυχθεί σταδιακά σε τρεις φάσεις.
2022
Πρώτη Φάση Ανάπτυξης
2023
Δεύτερη Φάση Ανάπτυξης
2025
Τρίτη Φάση Ανάπτυξης