Υποβολή A.Π.Δ. ΤΕΚΑ μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2024

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ΑΠΔ ΤΕΚΑ (κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων) για τη μισθολογική περίοδο Ιανουαρίου 2024 και Δώρου Χριστουγέννων 2023 μετατίθεται στις 06/02/2024.

Η καθυστέρηση κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου να ολοκληρωθούν αναγκαίες εργασίες τροποποιήσεων και προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ.