Ενεργοποιήθηκε η διαδικασία υποβολής ΑΠΔ ΤΕΚΑ μισθολογικής περιόδου Μαΐου 2022

Από σήμερα βρίσκεται διαθέσιμη στην εφαρμογή «Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ», η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ΤΕΚΑ μισθολογικής περιόδου Μαΐου για όσες επιχειρήσεις έχουν προσλάβει νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας από 1.1.2022 με υποχρέωση υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση. Υπενθυμίζεται ότι προϋπόθεση για την υποβολή της ΑΠΔ ΤΕΚΑ, αποτελεί η προηγούμενη ηλεκτρονική υποβολή της αντίστοιχης ΑΠΔ ή της ΑΠΔ Δημοσίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Η εμπρόθεσμη υποβολή και εξόφληση της ΑΠΔ ΤΕΚΑ Μαΐου μπορεί να πραγματοποιηθεί έως την Πέμπτη 30/06.