Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη ΤΕΚΑ

Από σήμερα βρίσκεται διαθέσιμη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΚΑ, η υπηρεσία «Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη ΤΕΚΑ».

Μέσω αυτής, οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις κινήσεις (χρεώσεις-πιστώσεις) για το αιτούμενο χρονικό διάστημα. Σε πρώτη φάση διαθέσιμα είναι τα στοιχεία που αφορούν τις πιστώσεις (εισφορές που έχουν καταβληθεί μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων), ενώ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα αναρτηθούν και οι οικονομικές κινήσεις των χρεώσεων (εισφορές που έχουν δηλωθεί μέσω ΑΠΔ, εισφορές που έχουν καταλογιστεί ως αποτέλεσμα του Ελέγχου Δηλωθέντων Καταβληθέντων κ.λπ.)

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία, οι εργοδότες κάνουν χρήση του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιούν για την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ. Εν συνεχεία, εισάγοντας ως κριτήριο αναζήτησης το χρονικό διάστημα που τους ενδιαφέρει, το σύστημα παρουσιάζει είτε σε μορφή εμφάνισης είτε σε μορφή αναφοράς (pdf) τις αντίστοιχες κινήσεις.