Ψηφιακές υπηρεσίες από το ΤΕΚΑ: Εξυπηρέτηση με σύγχρονο τρόπο

digital services

Στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, οι υπηρεσίες σχεδιάζονται και υλοποιούνται με σύγχρονους και ευέλικτους τρόπους για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αξιοποιώντας τις ψηφιακές δυνατότητες που έχουν αναπτυχθεί στο δημόσιο τομέα, στο ΤΕΚΑ παρέχονται νέοι τρόποι ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης διαδικασιών και συναλλαγών για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Η εισαγωγή αυτών των ψηφιακών υπηρεσιών στο ΤΕΚΑ αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της εμπειρίας των πολιτών, καθιστώντας τις διαδικασίες πιο αποτελεσματικές και ευέλικτες.

Στο πλαίσιο αυτό, στην έδρα του Ταμείου, δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές με το κοινό και όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται αποκλειστικά ψηφιακά. Ειδικότερα, με γνώμονα την εξοικονόμηση χρόνου και την απλοποίηση των διαδικασιών, η υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) ΤΕΚΑ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ». Αυτό ισχύει για όλες τις κανονικές και συμπληρωματικές δηλώσεις όλων των μισθολογικών περιόδων, καθώς και για τις εκπρόθεσμες υποβολές, ενώ η δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στο αρμόδιο υποκατάστημα e-ΕΦΚΑ ισχύει μόνο για τις ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευμένους εκπροσώπους του ΤΕΚΑ στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών για ασφαλιστικά, εργασιακά και κοινωνικά θέματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στον αριθμό 1555. Επιπλέον, τα στελέχη του Ταμείου είναι πάντα διαθέσιμα για την επίλυση οποιοδήποτε εξειδικευμένου ζητήματος, προσφέροντας πλήρη υποστήριξη στους πολίτες.