Ασφαλισμένοι άνω των 35

Για τους ήδη ασφαλισμένους άνω των 35 ετών δεν αλλάζει τίποτα. Θα συνταξιοδοτηθούν με το ισχύον σύστημα και οι συντάξεις τους θα υπολογιστούν με βάση τους σημερινούς κανόνες. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ.