Προγραμματισμένη αναβάθμιση υπηρεσίας «Μεταφορά καταβολών από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ»

Το ΤΕΚΑ προχωρά σε προγραμματισμένη αναβάθμιση της υπηρεσίας «Μεταφορά καταβολών από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ», η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος από Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2023 έως και Τετάρτη, 25 (*) Ιανουαρίου 2023. Κατά το προαναφερθέν διάστημα, η εφαρμογή δεν θα είναι διαθέσιμη. 

Η αναβάθμιση πραγματοποιείται στο πλαίσιο αναβάθμισης των υποδομών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι εν λόγω εργασίες να ολοκληρωθούν εντός του ορισμένου πλαισίου για ελαχιστοποίηση της όποιας επίπτωσης από τη μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας.

 

(*) Η ημερομηνία επικαιροποιήθηκε από Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023 σε Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023.