Προσωρινή μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΤΕΚΑ από 19/05 έως 23/05

Από την Πέμπτη 19-5-2022 στις 15:00 έως την Δευτέρα 23-5-2022 στις 7:00, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΚΑ θα είναι προσωρινά μη διαθέσιμες προκειμένου να διεξαχθούν εργασίες μετάπτωσης των βάσεων δεδομένων του e-ΕΦΚΑ στις υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud]) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.