Σε λειτουργία από σήμερα η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΑΠΔ ΤΕΚΑ)

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ενεργοποιήθηκε η διαδικασία υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΑΠΔ ΤΕΚΑ) μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2022 για όσες επιχειρήσεις έχουν προσλάβει νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας από 1.1.2022, ώστε να τους εντάξουν στην επικουρική ασφάλιση του νεοσύστατου ΤΕΚΑ.

Η υποβολή της ΑΠΔ ΤΕΚΑ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, μέσω της εφαρμογής «Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ», με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που αποδίδονται στους εργοδότες κατά την πιστοποίησή τους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Εργοδότες του e-ΕΦΚΑ.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr, επιλέγοντας το μενού «Επιχειρηματική Δραστηριότητα» και στη συνέχεια «Απασχόληση Προσωπικού», καθώς και από την ιστοσελίδα του Ταμείου teka.gov.gr, επιλέγοντας το μενού «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

Οι ΑΠΔ ΤΕΚΑ μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2022 μπορούν να υποβληθούν και να εξοφληθούν εμπρόθεσμα έως την Παρασκευή 08/04. Ιδιαίτερη προσοχή εφίσταται στην καταβολή των εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ μέσω της νέας Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (ΤΠΤΕ ΤΕΚΑ).

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η υποβολή της ΑΠΔ ΤΕΚΑ πρέπει να έπεται της υποβολής της ΑΠΔ ή της ΑΠΔ Δημοσίου του e-ΕΦΚΑ.

 

Υπαγόμενα πρόσωπα

Υπενθυμίζεται ότι στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ υπάγονται υποχρεωτικά από 1.1.2022 όλα τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά ασφαλιστέα εργασία ή απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα για την οποία έως την ημερομηνία αυτή θα υπήρχε υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Οι εργοδότες μπορούν να ελέγξουν αν ο εργαζόμενος υπάγεται στο ΤΕΚΑ μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Επιβεβαίωσης Υπαγωγής ΤΕΚΑ. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΤΕΚΑ και μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr. Για τη χρήση της είναι απαραίτητος ο κωδικός ΑΠΔ Εργοδότη και ο ΑΜΚΑ του εργαζόμενου.

 

Πηγή: https://ypergasias.gov.gr/12427-2/