Επιλογές επενδυτικών χαρτοφυλακίων

Το ΤΕΚΑ προσφέρει (κατά την τρίτη περίοδο) στους ασφαλισμένους έναν μικρό αριθμό κατάλληλα διαμορφωμένων συνταξιοδοτικών προϊόντων (επενδυτικών χαρτοφυλακίων) διαβαθμισμένου ρίσκου (δυναμικό - ισορροπημένο - συντηρητικό) για εκείνους τους ασφαλισμένους που επιθυμούν να επιλέγουν και να ρυθμίζουν μόνοι τους το επίπεδο κινδύνου των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεών τους.

Ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει το συνταξιοδοτικό προϊόν όπου θα τοποθετούνται οι εισφορές του μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myTEKA, ενώ εάν το επιθυμεί, θα έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει την επιλογή του κάθε τρία χρόνια.