Επικουρική σύνταξη

Η επικουρική σύνταξη αποκαλείται έτσι επειδή έχει επικουρικό ρόλο στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης: επικουρεί, συμπληρώνει δηλαδή το εισόδημα των συνταξιούχων και είναι ανάλογη των εισφορών επικουρικής σύνταξης που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι κατά τον εργασιακό τους βίο. 

Έχει καθαρά ανταποδοτικό χαρακτήρα. Ασφαλισμένοι με διπλάσιο μισθό ή διπλάσια χρόνια ασφάλισης, καταβάλλουν διπλάσιες εισφορές και λαμβάνουν διπλάσια επικουρική σύνταξη.

Η επικουρική σύνταξη στην Ελλάδα απέκτησε καθολικό χαρακτήρα για τους μισθωτούς το 1983 και ουσιαστικά είναι το ποσό που καταβάλλεται μηνιαίως στους συνταξιούχους ως συμπληρωματική παροχή της κύριας σύνταξης, μετά την αποχώρησή τους από την ενεργό απασχόληση, κατόπιν καταβολής μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών ανεξάρτητων από τις εισφορές της κύριας σύνταξης.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις παροχές της επικουρικής ασφάλισης που παρέχεται από το ΤΕΚΑ καθώς και τις προϋποθέσεις θεμελίωσης μπορείτε να βρείτε εδώ