Η λογική πίσω από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

Οι εισφορές είναι υποχρεωτικές, για να λειτουργεί με επάρκεια ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης και ευρύτερα το κράτος πρόνοιας. Η θέσπιση του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης και η υποχρεωτική υπαγωγή όλων των εργαζομένων σε αυτόν δημιουργεί τις συνθήκες, ώστε το επίπεδο διαβίωσης των ασφαλισμένων κατά τη συνταξιοδότησή τους να μην απέχει ουσιωδώς από το επίπεδο που απολάμβαναν όσο εργάζονταν.

Οι καταβαλλόμενες εισφορές αντιστοιχούν σε μελλοντικές παροχές: 

  • εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης για εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς εισοδήματος μετά την αποχώρηση από την αγορά εργασίας·
  • εισφορές ασθένειας για εξασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα κατά την τρίτη ηλικία όταν οι ιατρικές και φαρμακευτικές ανάγκες είναι αυξημένες·
  • εισφορές ανεργίας (υπέρ ΟΑΕΔ) για επίδομα ανεργίας σε περίπτωση απώλειας της εργασίας. 

Οι εισφορές καταβάλλονται σήμερα εν είδη αποταμίευσης-μεταφοράς του εισοδήματος στο μέλλον, προκειμένου όταν παραστεί η ανάγκη της προστασίας των κινδύνων της ανικανότητας-αναπηρίας, του γήρατος, του θανάτου, της ανεργίας, αυτή η αποταμίευση να εγγυάται ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.