Εθνική σύνταξη

Οι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως των εισφορών που κατέβαλαν, λαμβάνουν εθνική σύνταξη ύψους 384€. Και χάρις στην εθνική σύνταξη εξασφαλίζεται μια βασική σύνταξη ακόμα και στους χαμηλόμισθους, που έχουν εισφέρει λίγα και για λίγα χρόνια.

Η εθνική σύνταξη είναι το ένα μέρος της κύριας σύνταξης και αποτελεί την αναδιανεμητική συνιστώσα του ασφαλιστικού μας συστήματος. Χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό, δηλαδή από τους φόρους που πληρώνουμε και όχι από τις εισφορές του ασφαλισμένου. Άρα, η αναδιανομή στο ασφαλιστικό μας σύστημα γίνεται μέσω της φορολογίας, ενώ οι εισφορές που καταβάλλουμε δεν έχουν αναδιανεμητικό χαρακτήρα.

Προϋπόθεση για την παροχή πλήρους εθνικής σύνταξης είναι οι δικαιούχοι να έχουν συμπληρώσει 20 έτη εργασίας και ασφάλισης, 40 έτη παραμονής στην Ελλάδα και το απαιτούμενο κατά περίπτωση όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.