Η γραμματική της Ασφάλισης

Στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης δεσμευόμαστε ότι θα διαχειριστούμε τις εισφορές των ασφαλισμένων με σεβασμό και υπευθυνότητα, με κύριο γνώμονα την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της επάρκειας του συστήματος, ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλότερη δυνατή συνταξιοδοτική παροχή.

Το χαρακτηριστικό στοιχείο της λειτουργίας του ΤΕΚΑ είναι η διαφάνεια. Οι εισφορές πιστώνονται στον ατομικό αποταμιευτικό λογαριασμό και οι ασφαλισμένοι από την οθόνη του κινητού ή του υπολογιστή τους μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της αποταμίευσής τους. 

Η διαχείριση του λογαριασμού γίνεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση των εισφορών τους, επιλέγοντας μεταξύ ενός μικρού αριθμού κατάλληλα διαμορφωμένων συνταξιοδοτικών προϊόντων διαβαθμισμένου ρίσκου το πρόγραμμα που ταιριάζει καλύτερα στον οικονομικό τους προγραμματισμό. 

Η σωστή επιλογή ωστόσο απαιτεί γνώση της λειτουργίας του κοινωνικού συμβολαίου του κόσμου της εργασίας: ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, πώς διαμορφώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές και ποιο είναι το ύψος τους, πώς διαμορφώνονται οι συνταξιοδοτικές παροχές και ποιο είναι το ύψος τους. 

Γιατί οι ενημερωμένοι πολίτες αποφασίζουν πιο σωστά και ελέγχουν πιο αποτελεσματικά. 

Καθώς το ΤΕΚΑ απευθύνεται σε νέους και νέες που ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους σταδιοδρομία είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, εγκαινιάζουμε την ενότητα των Μικρών Μαθημάτων Ασφαλιστικής Γραμματικής, ώστε να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι πώς λειτουργεί το ασφαλιστικό σύστημα και το ΤΕΚΑ.